Konuşmacı
Sunum Başlığı
Ms. Katie Costello
Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)
Deniz çevresinde istilacı yabancı türler üzerine perspektifler
Mr. Guillaume Drillet
Global TestNet / SGS Testing & Control Services
1) Balast suyu örnekleme ve analizi – 15 Yılın gelişimi ve uyum izleme ve uygulama ihtiyaçları
2) Karşılaştırılabilir ve doğru test sonuçları için çalışmak - IMO'da Global TestNet'in rolü
Dr. Nermin Hasanspahić
Maritime Department, University of Dubrovnik
Liman özelinde balast suyu risk değerlendirmesi
Ms. Lilia Khodjet El Khil
GEF‑UNDP‑IMO GloFouling Partnerships
Gemi biyofoulingi ile taşınan zararlı su ürünlerinin teknik işbirliği yoluyla ele alınması
Dr. Theofanis Karayannis
IMO / Marine Environment Division
BWM Sözleşmesi uygulaması güncellemesi
Mr. John Lewis
Biofouling Management Services, Castlemaine, Australia
Deniz biyofulingi: Çevresel etkiyi minimize etmek için en iyi uygulama yönetimi
Dr. Vladimir Mamaev
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
Deniz yönetişimi için yenilikçi ve dönüştürücü ortaklıklar, IMO/UNDP/GEF
Ms. Marcie (Shove) Merksamer
Balast Suyu Ekipmanı Üreticileri Birliği (BEMA)
Biyogüvenlik düzenlemelerinin küresel uygulamasını destekleyen üreticiler ve tedarikçiler
Dr. Sergej Olenin
Marine Research İnstitute, Klaipėda University
IMO Regülasyonu A-4 kapsamında muafiyetlerin verilmesi için bilgi desteği ve hedef tür seçimi
Mr. Atef Ouerghi
Regional Activity Centre for Specially Protected Areas (RAC/SPA)
Yabancı türlerin yönetimi üzerine Barselona Sözleşmesi perspektifleri
Dr. Marta Ruiz
Baltık Deniz Çevresi Koruma Komisyonu (HELCOM)
HELCOM’un yabancı türlerle ilgili yaklaşımı